Stichting educatie Onstaheerd

Cultureel, maatschappelijk en educatief. Dat zijn de drie speerpunten waar de Stichting mee aan de slag gaat in de cultuur- historische omgeving van de Onstaheerd!

Het eerste plan wat de Stichting wil realiseren is een informatiebord over de Onstaborg. Deze borg heeft vlak bij de Onstaheerd gestaan. Het moet een prachtige borg zijn geweest, op een prachtige plek! Gelukkig is de plek er nog. En is nog duidelijk te zien waar de borg en haar grachten gelegen moeten hebben. Het bestuur van de Stichting wil zich graag inzetten voor een rustpunt met informatievoorziening over deze ooit zo krachtige en grote borg uit Sauwerd. Een punt waar dorpsbewoners en recreanten iets kunnen leren over de geschiedenis van de plek waar ze zich bevinden.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft de Stichting uw hulp nodig. U kunt dit project financieel steunen door een gift over te maken op NL51 RABO 0175 8760 45. Wij danken u hartelijk.

Drie bevlogen (oud) dorpelingen bestieren het bestuur van de stichting. Zij maken zich hard voor een cultureel, maatschappelijke en educatieve omgeving op de Onstaheerd.  Dit in goed overleg met de familie Datema