De bodem is de basis!

Goede en gezonde voeding begint bij een gezonde bodem. Uit de bodem moet het allemaal komen. Daarom zijn wij zuinig op de grond die wij beheren. 25 ha. lichte zeeklei hoort bij de Onstaheerd en wordt voornamelijk gebruikt voor de teelt van pompoenen, zomertarwe, haver en aardappelen. Dit in wisselbouw met gras- klaver want dat is goed voor de bodem. 35. ha pachten wij van Stichting het Groninger landschap. Natuur staat hier centraal, met name de weidevogels. In dit natuurreservaat weiden in de zomer onze vleeskoeien.