De geschiedenis van Onsta-Heerd!

Wridzer en Petra en hun 3 kinderen vormen de 5e generatie Datemaboeren van de karakteristieke Onstaheerd. Wridzers over-over-overopa, ook een Wridzer, startte de boerderij maar liefst 174 jaar geleden als akkerbouwer. Later kwamen daar de echte Groningse blaarkopkoeien bij. Onder Roelf en vervolgens Wridzer Datema breidden de boerderijactiviteiten zich uit naar een gemengd bedrijf met vlas, aardappelen, bieten en granen.

Vierde generatieboer Menko Datema gooide 149 jaar na de oprichting van de Onstaheerd het roer rigoureus om: vanaf 1997 werd op de Onstaheerd alleen nog biologisch geboerd. Geen bestijdingsmiddelen , geen kunstmest maar respect voor de natuur en de omgeving. Onder zijn hoede werd ook een deel van het Onstaland weidevogelgebied waar pas na het vogelbroedseizoen gemaaid wordt om de vogelstand in Sauwerd in ere te houden.

Menko verving ook de blaarkopkoe voor de roodbruine Limousinkoe. Wridzer omarmt het biologische boeren en voegt een nieuwe dimensie toe, namelijk de maatschappelijke component van het boeren. Wridzer werkt samen met zijn vrouw Petra aan de ontwikkeling van een plek waar zorg, onderwijs, recreatie en natuur elkaar ontmoeten. De Onstaheerd werd een boerderij-plus. Namelijk een ontmoetingsplek voor dorpelingen en anderen uit de omgeving van het prachtige Reitdiepdalgebied.