Soms gaat het niet meer op school. Om wat voor een reden dan ook komt de jongere thuis te zitten. Vaak ligt er een hulpvraag aan ten grondslag waarom het niet lukt in de school.

Binnen het programma “Maatwerk zorg & onderwijs” is op de Onstaheerd ruimte voor een nieuwe start. In een kleinschalige setting is er in ons klaslokaal van maandag tot vrijdag ruimte om te werken aan de gestelde doelen. Er wordt gewerkt aan de hulpvraag en waar mogelijk wordt het onderwijs voortgezet.

Ons aanbod bestaat uit een basis programma. Het basis programma bestaat uit Sociale vorming, schoolvak en Talent Ontdek Plekken, afgekort TOP. Het basisprogramma kan worden aangevuld met therapie indien daar behoefte aan is.

Het programma is voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de middelbare school die om wat voor een reden dan ook (tijdelijk) niet meer naar school kunnen. Het kan gaan om thuiszitters of vroegtijdige schoolverlaters.